Tag Archives: Boudoir photography

Qatar Passport & Visa Photos (38×48 mm)

Call for appointment 480-862-9002
Qatar Passport Photos requirements:

 • 2 pictures 38 x 48 mm
 • Gray back ground

Qatar Visa Photo:
the photo spec for Qatar’s Visa is:

Posted in Qatar Passport Photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Qatar Passport & Visa Photos (38×48 mm)

Moldova Passport photos

Moldova Passport Photos:
2 photos 3 x 5 cm

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.

  Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions
call for appointment: 480.862.9002

Posted in Moldova Passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Moldova Passport photos

Croatia Visa and Passport photos

Croatia Visa and Passport Requirements

 • 2 passport size photos of the applicant (color photo 4.5 x 3.5 cm)

Save time and money by doing it right the first time at Williams Passport Photos & Visa Photos

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment call or text 480.862.9002

Posted in Croatia Visa and Passport photos | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Croatia Visa and Passport photos

Ukraine passport photos

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport Photo Requirements

ВИМОГИ ДО ФОТОКАРТОК
1. Фотокартки для оформлення паспорта

Ukrainian passport photo

Якість фотокарток:
На фотокартці має бути відображено крупним планом голову і верхню частину плечей. Обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка (визначається візуально).
Фотокартка має бути зробленою на матовому папері високої якості з роздільною здатністю друку не менше 150 dpi.
Фотокартка не повинна мати дефектів (подряпин, вм’ятин, плям, слідів від фарби тощо).
Колір шкіри обличчя повинен бути природного кольору.
Особа на фотокартці має дивитися прямо на фотоапарат.
Стиль і освітлення:
Особа на фотокартці має бути зображена з відкритими і чітко видними очима; волосся не повинне затуляти очі.
Особа повинна бути зображена так, щоб обличчя трималося прямо проти фотоапарата і погляд не повинен бути через плече (портретний стиль). Голову потрібно тримати прямо.
Фотокартка повинна мати однотонний одноколірний світлий фон для забезпечення контрасту між обличчям і волоссям. Допускається світло-сірий, білий фон.
Ефекту «червоних очей» не повинно бути.
Освітлення повинно бути рівномірним, без тіней і відбиттів на обличчі. Обидві сторони обличчя повинні бути ясно видні.

Окуляри і головні убори:
Очі на фотографії повинні бути чітко видними; світло не повинно відбиватися в окулярах і лінзи не повинні бути темними. По можливості слід відмовлятися від великої оправи.
Оправа не повинна затуляти очі.
Головні убори не допускаються за виключенням випадків, конкретно передбачених компетентним державним органом. До таких випадків відносяться релігійні звичаї, медичні приписи чи культурні традиції.
Фотокартка дитини:
Дитина на фотокартці повинна бути зображена одна; спинка стільця чи іграшка не повинні бути видні. Дитина має дивитись на камеру з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом.
Фотокартка немовляти по можливості має бути зроблена у відповідності до вищезазначених вимог. Немовля має бути сфотографоване у вертикальному положенні, однак допускається фотографування немовляти, що лежить на білому чи світло-сірому покривалі. У якості альтернативи немовля може бути сфотографоване в сидінні для дитини, але за його головою повинний бути білий чи світло-сірий фон. Очі дитини мають бути відкриті, рот закритий, а руки особи, що підтримує її, не повинно бути видно.

Photograph requirements
1. Photos for passport
Quality photos:
In the photograph should be displayed close-up head and upper shoulders. The face should cover 70-80% of the vertical size of the image (determined visually).
The photograph must be made on high quality print resolution of at least 150 dpi.
The photograph must not have defects (scratches, dents, stains, traces of paint, etc.).
Color of skin should be natural color.
The person in the photo should look directly at the camera.
Style and lighting:
The person in the photo should be shown with open and clearly visible eyes, hair should not obscure the eyes.
The person should be shown so that the face rested directly against the camera view and should not be over the shoulder (portrait style). Head should be kept straight.
Photographs must have a monochromatic light colored background to provide contrast between the face and hair. Safety light gray, white background.
Effect of “red eye” should not be.
Lighting should be uniform, without shadows and reflections on the face. Both sides of the face must be clearly visible.
Glasses and hats:
Eyes on photographs must be clearly visible, the light should not be reflected in the glasses and lenses should be dark. Possible should abandon large frame.
Frame should not obscure the eyes.
Hats are not permitted except as specifically provided by the competent public authority. These cases include religious practices, medical prescriptions or cultural traditions.
The photograph of the child:
The child in the photo should be shown one; chair or toy should not be seen. The child has to look at the camera with a neutral expression and your mouth closed.
The photograph of the baby as possible must be made in accordance with the above requirements. The baby should be photographed vertically, but allowed photographing baby lying on a white or light gray curtain. As an alternative, the baby can be photographed in the seat for a child, but his head must be white or light gray background. Eyes of a baby should be open, mouth closed, and the hands of the person who supports it should not be visible.

2. Фотокартка дитини для вклеювання в паспорт одного із батьків
2. The child’s photo for pasting in the passport of one of the parents
Ukrainian child passport photo size
child photo pasted in passport of one of the parents size:
 • 2.5 cm x 3.5 cm

Visa Photo Requirements

 • Size: 35 x 45 mm

from: http://www.mfa.gov.ua/usa/ua/publication/content/62510.htm

Posted in Ukraine passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ukraine passport photos

United Arab Emirates passport, Visa photos

دولة الإمارات العربية المتحدة
رجاِء الإتصال لحجز موعد التصوير
نتحدث العربية

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

UAE Passport photos

 • Overall size of passport photo should be 45 x 55 mm
 • U.A.E Passport photos must have a head size between 31 to 35 mm
 • They must appear in clear/good quality
 • They must be printed on good quality photographic paper
 • Show the full face from the front view (both ears should be showing)
 • The passport photos must have been taken within the last six months
 • Color Photographs only, no Black and white

Consular or Official U.A.E. Visa Photo Requirements
Two original passport-sized photos 51 x 51 mm
U.A.E. Visa photos must have a head size between 25 to 35 mm

For a list of countries including Canada and the United States whose citizens do not need tourist or transit visas : coming soon

Embassy of the UAE
125 Boteler St.
Ottawa , ON
K1N 0A4
Tel: 613-565-7272
Fax: 613-565-8007

Posted in United Arab Emirates passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on United Arab Emirates passport, Visa photos

Uzbekistan passport photos

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

2 of 3 x 4 cm
6 of 3.5 x 4.5 cm

 Map of Uzbekistan

Uzbekistan has an area of 447,400 square kilometres (172,700 sq mi). It is the 56th largest country in the world by area and the 42nd by population.[22]Among the CIS countries, it is the 4th largest by area and the 2nd largest by population.[23]

Uzbekistan lies between latitudes 37° and 46° N, and longitudes 56° and 74° E. It stretches 1,425 kilometres (885 mi) from west to east and 930 kilometres (580 mi) from north to south. Bordering Kazakhstan and the Aral Sea to the north and northwest, Turkmenistan to the southwest, Tajikistan to the southeast, and Kyrgyzstan to the northeast, Uzbekistan is one of the largest Central Asian states and the only Central Asian state to border all the other four. Uzbekistan also shares a short border (less than 150 km or 93 mi) with Afghanistan to the south.
Uzbekistan is a dry, landlocked country. It is one of two doubly landlocked countries in the world (that is, a country completely surrounded by landlocked countries), the other being Liechtenstein. In addition, due to its location within a series of endorheic basins, none of its rivers lead to the sea. Less than 10% of its territory is intensively cultivated irrigated land in river valleys and oases. The rest is vast desert (Kyzyl Kum) and mountains.

 Uzbekistan map of Köppen climate classification

The highest point in Uzbekistan is the Khazret Sultan, at 4,643 metres (15,233 ft) above sea level, in the southern part of the Gissar Range in Surkhandarya Province, on the border with Tajikistan, just northwest of Dushanbe (formerly called Peak of the 22nd Congress of the Communist Party).[23]

The climate in Uzbekistan is continental, with little precipitation expected annually (100–200 millimetres, or 3.9–7.9 inches). The average summer high temperature tends to be 40 °C (104 °F), while the average winter low temperature is around −23 °C (−9 °F).[24]

Posted in Uzbekistan passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Uzbekistan passport photos

Vanuatu passport photos (2 pic)

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Visa Photo Requirements
Most countries are exempted from Visa requirements. Those that require a visa will need one(1) passport sized photograph

Posted in Vanatu passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Vanuatu passport photos (2 pic)

Venezuelan passport, Visa photos

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport Photo Requirements

 • 4 recent photos of the applicant. The size must be 35×45 mm.
 • They must have been taken not less than three months from the date of the application and at least two of the photographs must be signed by the photographer verifying their authenticity;
 •  Three (3) photographs of the face, passport-sized 2″x 2″ (4 pic)

Visa Photo Requirements (2 pic)
Two (2) front pictures 2’x 2′

Posted in Venezuela passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Venezuelan passport, Visa photos

Switzerland Passport & Visa Photos

паспортные фотографии
Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Swiss Passport and Visa Photo Requirements:
Two 35 mm x 45 mm photos are required for Swiss Passport Application
•Head size 29 mm to 34 mm in Swiss passport photos
•Swiss passport photos specify a white or off white background
•In Swiss passport photos head wear is only allowed on religious ground
•Swiss passport specs glasses must not obscure the eyes in any way
•Recent Passport Photos are required for Swiss Passports ( less than 6 months old )
•For 11 years or younger Swiss passport photo require head size of 23 mm to 34 mm
•A neutral expression is required for Swiss passport photos
•Teeth showing in Swiss passport photos is unacceptable
Posted in Switzerland passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Switzerland Passport & Visa Photos

Spain Passport Photos & Visa Photos

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

Passport Photo Requirements
The new type of passport is essential that the photograph meets a series of requirements scrupulously, and that the photograph not only is Printed on the passport for identification of the person, but is used as a water mark on the area data to prevent counterfeiting. Therefore, you can not accept a picture that does not meet the following requirements: Must be card-size, color and light background (preferably white) smooth and uniform, taken from the front, without dark glasses or any other garment that prevents or hinders the identification of the person.

Photographs are not printed on plain paper with a color printer, as in this case, the scan, there are points of printing, so that the resulting photograph printed on the passport is very poor.

Centimeters: 4 cm long, wide 3 cm
Inches: Over 1-5/8″, width 1-1/4″

Deberá ser de tamaño carnet, en color y con fondo claro, (preferentemente blanco) liso y uniforme, tomada de frente, sin gafas oscuras ni cualquier otra prenda que impida o dificulte la identificación de la persona. En la fotografía, la cara ocupará al menos un 70 por ciento, contado desde el inicio de la barbilla hasta el final de la cabeza. In the photograph, the face will occupy at least 70 percent, counted from the start of the chin until the end of the head.

No se admitirán fotografías impresas sobre papel normal con una impresora en color, ya que en este caso, al escanearlas, se aprecian los puntos de impresión, de forma que la fotografía resultante impresa en el pasaporte queda de muy baja calidad.

Centímetros: largo 4 cm, ancho 3 cm
Pulgadas: largo 1.5/8″, ancho 1.1/4″

Spain Passport Photo Requirements
:
Two identical photos are required for Spanish passport applications
•The photo size is specified at 30 mm x 40 mm
•The head must occupy 70% of the passport photo
White backgrounds are specified for Spanish Passport photos

Posted in Spain passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Spain Passport Photos & Visa Photos

Brazil Passport, Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.
For more information, please visit the Brazil Passport and Visa web site

Brazil Passport Photo Requirements listed below:

*Different Brazilian Consulates may have different requirements
brazil passport photo

Call for price

 • The Brazilian embassy requires Three recent 5 x 7 cm pictures on a white background, with full front view of the head and shoulders;
 • Front view with light background color is required
 • Passport booth instant photos are not accepted
  2 pictures 5 x 7 cm

Visa Photo Requirements listed below: 

 • One recent 2″x 2″ passport-type photograph of applicant
 • Brazilian Visa Photos must show the entire face
 • The Visa photo must show a front view of the face
 • White backgrounds are required for Brazilian Visa Photos
 • Snapshots and computer pictures are not accepted as Brazilian Visa Photos

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Posted in Brazil passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Brazil Passport, Visa Photos