Tag Archives: find job in new zealand

Armenia Passport photos

Armenian Passport Photo

Armenian Passport Photo

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment. Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment: 480.862.9002
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Armenian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • If spectacles are worn the eyes must be clearly visible
 • 4 identical recent photos are needed
 • The passport photos must be no more than 6 months old
 • In the case of babies, no visible support must be seen
 • Armenian Passport photo requirements state that no teeth be visible
 • You must have a neutral expression and you must nor smile
 • Face and shoulders must be in the middle for Armenian Passport Photos
 • Armenian Passport Photos must have natural skin color
 • The length from chin to crown of head must between 25 mm to 30 mm
 • The photograph size is 35 x 45 mm
 • No shadows
 • Plain, uniform, white or light gray background
 • No red eye allowed

 

Posted in Armenia Passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Armenia Passport photos

Cyprus Passport photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.

Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio metric Standard for passports.

Passport Photo Requirements:
 2 recent 4 x 5 cm photographs. One must be notarized by a Notary Public

Visa Photo Requirements:
Two passport size photographs, at least one notarized by a Notary Public.

Posted in Cyprus Passport photo | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Cyprus Passport photos

Cuba Passport photos, Visa photos

Cuba Passport photos and Visa photos Requirements:

 • 4 photos passport size (4.5 x 4.5 cm). it is not the US passport photos size

 Save time and money by doing it right the first time at Williams Passport Photos & Visa Photos

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: call or text: 480.862.9002

Posted in Cuba Passport photos | Tagged , , , , , , | Comments Off on Cuba Passport photos, Visa photos

Cameroon Passport Photos & Visa Photos

Passport Photo Requirements: (4 pic)
Four (4) passport-size photographs 2×2 in. with white background (both ears must be seen)

Visa Photo Requirements:
Two (2) passport-size photographs 2×2 in. with white background (both ears must be seen)

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Posted in Cameroon Passport Photos | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Cameroon Passport Photos & Visa Photos

Ukraine passport photos

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport Photo Requirements

ВИМОГИ ДО ФОТОКАРТОК
1. Фотокартки для оформлення паспорта

Ukrainian passport photo

Якість фотокарток:
На фотокартці має бути відображено крупним планом голову і верхню частину плечей. Обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка (визначається візуально).
Фотокартка має бути зробленою на матовому папері високої якості з роздільною здатністю друку не менше 150 dpi.
Фотокартка не повинна мати дефектів (подряпин, вм’ятин, плям, слідів від фарби тощо).
Колір шкіри обличчя повинен бути природного кольору.
Особа на фотокартці має дивитися прямо на фотоапарат.
Стиль і освітлення:
Особа на фотокартці має бути зображена з відкритими і чітко видними очима; волосся не повинне затуляти очі.
Особа повинна бути зображена так, щоб обличчя трималося прямо проти фотоапарата і погляд не повинен бути через плече (портретний стиль). Голову потрібно тримати прямо.
Фотокартка повинна мати однотонний одноколірний світлий фон для забезпечення контрасту між обличчям і волоссям. Допускається світло-сірий, білий фон.
Ефекту «червоних очей» не повинно бути.
Освітлення повинно бути рівномірним, без тіней і відбиттів на обличчі. Обидві сторони обличчя повинні бути ясно видні.

Окуляри і головні убори:
Очі на фотографії повинні бути чітко видними; світло не повинно відбиватися в окулярах і лінзи не повинні бути темними. По можливості слід відмовлятися від великої оправи.
Оправа не повинна затуляти очі.
Головні убори не допускаються за виключенням випадків, конкретно передбачених компетентним державним органом. До таких випадків відносяться релігійні звичаї, медичні приписи чи культурні традиції.
Фотокартка дитини:
Дитина на фотокартці повинна бути зображена одна; спинка стільця чи іграшка не повинні бути видні. Дитина має дивитись на камеру з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом.
Фотокартка немовляти по можливості має бути зроблена у відповідності до вищезазначених вимог. Немовля має бути сфотографоване у вертикальному положенні, однак допускається фотографування немовляти, що лежить на білому чи світло-сірому покривалі. У якості альтернативи немовля може бути сфотографоване в сидінні для дитини, але за його головою повинний бути білий чи світло-сірий фон. Очі дитини мають бути відкриті, рот закритий, а руки особи, що підтримує її, не повинно бути видно.

Photograph requirements
1. Photos for passport
Quality photos:
In the photograph should be displayed close-up head and upper shoulders. The face should cover 70-80% of the vertical size of the image (determined visually).
The photograph must be made on high quality print resolution of at least 150 dpi.
The photograph must not have defects (scratches, dents, stains, traces of paint, etc.).
Color of skin should be natural color.
The person in the photo should look directly at the camera.
Style and lighting:
The person in the photo should be shown with open and clearly visible eyes, hair should not obscure the eyes.
The person should be shown so that the face rested directly against the camera view and should not be over the shoulder (portrait style). Head should be kept straight.
Photographs must have a monochromatic light colored background to provide contrast between the face and hair. Safety light gray, white background.
Effect of “red eye” should not be.
Lighting should be uniform, without shadows and reflections on the face. Both sides of the face must be clearly visible.
Glasses and hats:
Eyes on photographs must be clearly visible, the light should not be reflected in the glasses and lenses should be dark. Possible should abandon large frame.
Frame should not obscure the eyes.
Hats are not permitted except as specifically provided by the competent public authority. These cases include religious practices, medical prescriptions or cultural traditions.
The photograph of the child:
The child in the photo should be shown one; chair or toy should not be seen. The child has to look at the camera with a neutral expression and your mouth closed.
The photograph of the baby as possible must be made in accordance with the above requirements. The baby should be photographed vertically, but allowed photographing baby lying on a white or light gray curtain. As an alternative, the baby can be photographed in the seat for a child, but his head must be white or light gray background. Eyes of a baby should be open, mouth closed, and the hands of the person who supports it should not be visible.

2. Фотокартка дитини для вклеювання в паспорт одного із батьків
2. The child’s photo for pasting in the passport of one of the parents
Ukrainian child passport photo size
child photo pasted in passport of one of the parents size:
 • 2.5 cm x 3.5 cm

Visa Photo Requirements

 • Size: 35 x 45 mm

from: http://www.mfa.gov.ua/usa/ua/publication/content/62510.htm

Posted in Ukraine passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ukraine passport photos

United Arab Emirates passport, Visa photos

دولة الإمارات العربية المتحدة
رجاِء الإتصال لحجز موعد التصوير
نتحدث العربية

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

UAE Passport photos

 • Overall size of passport photo should be 45 x 55 mm
 • U.A.E Passport photos must have a head size between 31 to 35 mm
 • They must appear in clear/good quality
 • They must be printed on good quality photographic paper
 • Show the full face from the front view (both ears should be showing)
 • The passport photos must have been taken within the last six months
 • Color Photographs only, no Black and white

Consular or Official U.A.E. Visa Photo Requirements
Two original passport-sized photos 51 x 51 mm
U.A.E. Visa photos must have a head size between 25 to 35 mm

For a list of countries including Canada and the United States whose citizens do not need tourist or transit visas : coming soon

Embassy of the UAE
125 Boteler St.
Ottawa , ON
K1N 0A4
Tel: 613-565-7272
Fax: 613-565-8007

Posted in United Arab Emirates passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on United Arab Emirates passport, Visa photos

Uzbekistan passport photos

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

2 of 3 x 4 cm
6 of 3.5 x 4.5 cm

 Map of Uzbekistan

Uzbekistan has an area of 447,400 square kilometres (172,700 sq mi). It is the 56th largest country in the world by area and the 42nd by population.[22]Among the CIS countries, it is the 4th largest by area and the 2nd largest by population.[23]

Uzbekistan lies between latitudes 37° and 46° N, and longitudes 56° and 74° E. It stretches 1,425 kilometres (885 mi) from west to east and 930 kilometres (580 mi) from north to south. Bordering Kazakhstan and the Aral Sea to the north and northwest, Turkmenistan to the southwest, Tajikistan to the southeast, and Kyrgyzstan to the northeast, Uzbekistan is one of the largest Central Asian states and the only Central Asian state to border all the other four. Uzbekistan also shares a short border (less than 150 km or 93 mi) with Afghanistan to the south.
Uzbekistan is a dry, landlocked country. It is one of two doubly landlocked countries in the world (that is, a country completely surrounded by landlocked countries), the other being Liechtenstein. In addition, due to its location within a series of endorheic basins, none of its rivers lead to the sea. Less than 10% of its territory is intensively cultivated irrigated land in river valleys and oases. The rest is vast desert (Kyzyl Kum) and mountains.

 Uzbekistan map of Köppen climate classification

The highest point in Uzbekistan is the Khazret Sultan, at 4,643 metres (15,233 ft) above sea level, in the southern part of the Gissar Range in Surkhandarya Province, on the border with Tajikistan, just northwest of Dushanbe (formerly called Peak of the 22nd Congress of the Communist Party).[23]

The climate in Uzbekistan is continental, with little precipitation expected annually (100–200 millimetres, or 3.9–7.9 inches). The average summer high temperature tends to be 40 °C (104 °F), while the average winter low temperature is around −23 °C (−9 °F).[24]

Posted in Uzbekistan passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Uzbekistan passport photos

Venezuelan passport, Visa photos

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport Photo Requirements

 • 4 recent photos of the applicant. The size must be 35×45 mm.
 • They must have been taken not less than three months from the date of the application and at least two of the photographs must be signed by the photographer verifying their authenticity;
 •  Three (3) photographs of the face, passport-sized 2″x 2″ (4 pic)

Visa Photo Requirements (2 pic)
Two (2) front pictures 2’x 2′

Posted in Venezuela passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Venezuelan passport, Visa photos

Tobago/Trinidad Passport & Visa Photos

By appointment only, Call now for an appointment 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

for appointment: 480.862.9002

Trinidad Passport Photo Requirements:

Passport Photo Requirements:

 • TWO (2) PASSPORT PHOTOS (31 mm wide and 41 mm high)
 • Applicants for the Machine-Readable Passport are not required to submit photographs. In all such cases there will be live image capture at the Immigration Office. For the issue of any subsequent Machine Readable Passport, you must submit two identical photographs which must meet the photograph specifications attached.
 • Do not pin, staple or glue photographs to the application.
 • Submit two (2) unmounted colored photographs showing a full front view of applicant’s face with eyes open and without dark glasses, unless there is a physical disability. Headdress may be accepted only in keeping with religious customs or for medical reasons. In all cases, full facial features from bottom of chin to top of forehead must be clearly visible.
 • Photographs should measure 31 mm wide and 41 mm high
 • Photographs must have been taken within the last 6 months.Passport Renewal: See URL: http://www.immigration.gov.tt
 • PROVIDE TWO (2) PASSPORT PHOTOS 

 Note

 • Vending machine photos are not generally acceptable.

Please DO NOT staple, fasten or glue your photos to the application form.Your identical photographs must be:

 • Identical Photos
 • Taken within the past 6 months, showing current appearance
 • Color or black and white with a light background
 • Clear with a full front view of your face
 • The size of the head must be between 1 inch and 1 3/8 inches or 2.5 to 3 cm from the bottom of the chin to the top of the head
 • Taken in normal daily attire or religious attire
 • Do not wear a hat or headgear that obscures the hair or hairline unless it is worn for religious reasons
 • If you normally wear prescription glasses, clear contacts or a hearing device or similar articles, they may be worn for your picture. Other dark or tinted lenses are not acceptable
 • The back of ONE of your photographs must be certified by your recommended with the words “I certify that this is a true likeness of the applicant or child, ******* (state name)” and signed by the recommended.

Visa Photo Requirements:

 • One (1) Photo (5.3 cm x 4.3 cm) (2 pic)
Posted in Trinidad & Tobago passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tobago/Trinidad Passport & Visa Photos

Switzerland Passport & Visa Photos

паспортные фотографии
Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Swiss Passport and Visa Photo Requirements:
Two 35 mm x 45 mm photos are required for Swiss Passport Application
•Head size 29 mm to 34 mm in Swiss passport photos
•Swiss passport photos specify a white or off white background
•In Swiss passport photos head wear is only allowed on religious ground
•Swiss passport specs glasses must not obscure the eyes in any way
•Recent Passport Photos are required for Swiss Passports ( less than 6 months old )
•For 11 years or younger Swiss passport photo require head size of 23 mm to 34 mm
•A neutral expression is required for Swiss passport photos
•Teeth showing in Swiss passport photos is unacceptable
Posted in Switzerland passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Switzerland Passport & Visa Photos

Sweden Passport & Visa Photos

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in
2328 E. Chanute Pass
Phoenix, AZ 85040

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Sweden Passport Photo Requirements:
•Swedish Passport Photos must be 35 mm x 45 mm in size
•The head must occupy around 70% of the passport photo
Two identical passport photos are required
•In the photo the face must be depicted at a straight angle
•Your eyes must be looking straight at the camera
•Your facial expression must be neutral in the passport photo
•The background must be light and free of shadows
•No headgear or dark eyeglasses are are permitted in Swedish Passport Photos
•The applicant’s name printed in pencil on the back

B2B Business

Posted in Sweden passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Sweden Passport & Visa Photos

Spain Passport Photos & Visa Photos

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

Passport Photo Requirements
The new type of passport is essential that the photograph meets a series of requirements scrupulously, and that the photograph not only is Printed on the passport for identification of the person, but is used as a water mark on the area data to prevent counterfeiting. Therefore, you can not accept a picture that does not meet the following requirements: Must be card-size, color and light background (preferably white) smooth and uniform, taken from the front, without dark glasses or any other garment that prevents or hinders the identification of the person.

Photographs are not printed on plain paper with a color printer, as in this case, the scan, there are points of printing, so that the resulting photograph printed on the passport is very poor.

Centimeters: 4 cm long, wide 3 cm
Inches: Over 1-5/8″, width 1-1/4″

Deberá ser de tamaño carnet, en color y con fondo claro, (preferentemente blanco) liso y uniforme, tomada de frente, sin gafas oscuras ni cualquier otra prenda que impida o dificulte la identificación de la persona. En la fotografía, la cara ocupará al menos un 70 por ciento, contado desde el inicio de la barbilla hasta el final de la cabeza. In the photograph, the face will occupy at least 70 percent, counted from the start of the chin until the end of the head.

No se admitirán fotografías impresas sobre papel normal con una impresora en color, ya que en este caso, al escanearlas, se aprecian los puntos de impresión, de forma que la fotografía resultante impresa en el pasaporte queda de muy baja calidad.

Centímetros: largo 4 cm, ancho 3 cm
Pulgadas: largo 1.5/8″, ancho 1.1/4″

Spain Passport Photo Requirements
:
Two identical photos are required for Spanish passport applications
•The photo size is specified at 30 mm x 40 mm
•The head must occupy 70% of the passport photo
White backgrounds are specified for Spanish Passport photos

Posted in Spain passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Spain Passport Photos & Visa Photos

Bahrain passport Photos, Bahrain Visa photos

480.862.9002 call or text for appointment

يمكنك الإعتماد علينا للحصول على أفضل الصور المطابقة للمواصفات لإستخراج جواز سفرك أو التقديم للحصول على الفيزا، أيضا لدينا الإمكانيات لتوفير كافة المقاسات المطلوبة لصور جوازات جميع الدول، إتصل بنا لتحديد الموعد الذى يلائمك لإلتقاط صور جوازك والجيد أيضا أنك تتسلم صورك فى خلال 15 دقيقة

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.

Passport Photo Requirements
Three (3) passport size photos (white background, 1.5″x 2.5″) attached to the signed application form.

Visa Photo Requirements: 
One (1) 2”x 2” or 51 x 51 mm photo with white background,

Posted in Bahrain passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Bahrain passport Photos, Bahrain Visa photos

Singapore Passport & Visa photos

Call for an appointment 480.862.9002

Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio metric Standard for passports.

For more information, please visit the Singapore Passport web site

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Singapore Passport Photo Requirements listed below for hard copy

• The Singapore passport authorities state that the photos must be sharp and clear
• 35 mm wide by 45 mm high is the size required for passport photos
• The passport photos
must be border less
• The passport photos must have been taken within the last 3 months
• The passport photos must be t taken full face with you looking directly at the camera
• Your head must be straight and your eyes must be open
• No hair across the eyes is allowed in your photos
• Both edges of your face, and the top of the shoulders must be clearly seen
• Your face must measure between 25 and 35 mm from chin to crown of head
• Taken without wearing any hat or other head covering, unless you habitually wear a hat or head covering in accordance with your religious or racial custom
• If any such hat or other head covering is worn, the passport photo must still be a full frontal view of your head and shoulders, showing your facial features in entirety with eyes open and clearly visible
• If you wear glasses, the photo must show your eyes clearly with no flash reflection
• Spectacle frames must not cover any part of your eyes
• Tinted glasses and sunglasses are not allowed in Singapore passport applications
• Taken with uniform lighting with no flash reflections or shadows
• No uneven bright spots on the face and no red eyes in your photo
• Taken against a white background, except that if your hair, hat or head covering is white, the background must be light gray
• The photo must show you alone with no chair back, toys or other persons visible
• Be printed on high quality paper at high resolution.

Singapore Passport Photos for online application requires

same as above but image upload to your email

• Passport Photo file size should not exceed 60
514 x 400 pixels is the size specified by Singapore Passport Agencies
• The passport photo must be submitted in jpg format

Singapore Passport photo

Posted in Singapore passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Singapore Passport & Visa photos

Norway Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment: 480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the Norwegian Passport and Visa web site or call
San Francisco office: 415.986.0766 or
Arizona office: 480.965.1682

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Norwegian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

•Passport photos must be sharp, clear and of good quality
•Passport photos must be printed on high resolution quality photo paper
•Black & white or color are accepted for Norwegian passport photos
•Norwegian passport photos must be 35 x 45 mm
•Norwegian passport photos be no more than 6 months old, and resemble the applicant
•The passport photos must be taken directly from the front, and against a light background (Norwegian Visa Photos are taken on a white back ground and not a gray background)
•Passport photos must show the entire head and the top of the shoulders
•The face must occupy 70-80 % of the Norwegian passport photo
•Photo must show the eyes open and in clear view
•No hair covering the eyes in Norwegian passport photos
•Mouth must be closed
•Glasses are permitted in Norwegian passport photos but the eyes must still be clearly visible
• The lenses must not be tinted and the frames must not obscure any part of the eyes
•There must not be any reflection in the lenses
•Head-dress for religious reasons is permitted in Norwegian Passport Photos
•Both the chin, forehead and both cheeks must be visible in Norwegian Passport Photos
•The head-dress also must not cast any shadows across the face

Posted in Norway passport photos | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Norway Passport / Visa Photos

Nigeria Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002,

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

Appointment: 480.862.9002

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Nigerian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

Two identical photographs are required for Nigerian Passport Photos
•Nigerian Passport Photos must be taken within the last two weeks
•Passport Photos must be in color, taken against a light (not white) background
•Nigerian Passport Photos should be a close-up of your head and shoulders
•The face must cover 70 to 80% of the passport photo
•Nigerian passport photo size should be 45 x 35 mm
•The passport photographs must be in sharp focus and clear
•Digital or scanned photographs should be printed at 1200 dpi resolution or better
•Nigerian Passport photos should be printed on plain white photo quality matt paper
•There must not be any shadows or reflection on spectacles
•No hair across your eyes is allowed on Nigerian Passport Photos
•The face must be looking directly at the camera with eyes open and a neutral expression
•Your face should be uncovered with no hats or head covering
•Spectacle frames must not obscure the eyes in Nigerian passport photographs

Posted in Nigeria passport photos | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Nigeria Passport / Visa Photos

New Zealand Passport / Visa photos

Call for an appointment 480.862.9002

Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the New Zealand Passport and Visa web site

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

New Zealand Passport and Visa Photo Requirements listed below:

• Photos should be no more than 6 months old
• You must be facing square on and looking straight at the camera
• No hat, head band or head covering, except for medical or religious reasons.
• Facial features from the bottom of the chin to the top of the forehead and both edges of the face must be clearly shown
• Sunglasses are not allowed in Passport and Visa Photos
• Tinted prescription glasses may be worn as long as the eyes are still visible
• No light reflection on the glasses.
• Digital manipulation of passport photos is not allowed
• A plain, light colored background is required of passport photos (not white)
• Background is normally light gray or blue is specified if you have fair hair
• No background shadow for passport and visa photos
• New Zealand Passport Photos must be high quality color showing natural skin tones
• Black and white photos are not acceptable as passport or visa photos
• New Zealand passport photos must be printed on high quality photographic paper
• Ink jet printing of passports photos is not allowed for New Zealand Passport Photos
• Thermal printing is not accepted either for New Zealand Passport photos
• Your face must be a neutral expression with mouth closed
• Your eyes must be open and clearly visible in the passport photo
• No hair across the face or eyes allowed in New Zealand passport photos
2 identical  passport photos of yourself. Photo size: actual 45 mm height x 35 mm width
• Head size (including hair) a maximum 80% of the photo (36 mm) and minimum 70% of the photo (32 mm)
• Head must be centered, with a clear gap of 3 mm around the sides and top of the head, including hair

Passport Photo Requirements – New Zealand Passports (passports.govt.nz)

Passport Photo Requirements.

Providing acceptable passport photos will also help avoid delays in the processing of your passport application.

The photo is an essential part of your travel document. A good clear photo facilitates the use of Smart-gate and ensures you can be easily identified as you cross international borders.

To help you avoid some of the most common problems with photo quality, we have summarized the main requirements below.

Photo Age

 • Photo must be less than 6 months old.

Photo Quality

 • photo must be in focus, with no red-eye and no reflected light on the face
 • photo must be a true image, not altered in any way
 • high quality color showing natural skin tones (black and white photos are not acceptable)

Background

 • the background must be plain and light, but not white
 • there must be a strong contrast between the image and background, with no shadows

Pose

 • face the camera straight on, with your head straight, eyes open and mouth closed
 • maintain a neutral expression, not smiling or frowning
 • ensure you have no hair across your face or eyes as eyes must be clearly visible
 • head must be centered, with a clear gap around the sides and top of the head, including hair

Glasses

 • eyes must be clearly showing through glasses with no reflection
 • remove glasses with heavy-rimmed frames
 • do not wear sunglasses, or glasses with tinted lenses that obscure your eyes

Head Covering or headband

 • no head covering or headband should be worn in the photo, unless you must wear either for religious or medical reasons

Paper Quality

 • use high quality, high resolution photo paper
 • you can also use color film or low gloss coated thermal papers as long as the printer is high resolution
 • DO NOT use matt paper, heavy-backed thermal paper or an ink-jet printer.

Photo Size (paper applications)

 • Actual photo size of 35 mm width x 45 mm height
 • Head size a maximum 80% of the photo (36 mm) and minimum 70% of the photo (32 mm)

Digital Photos for online renewals

Please contact the Passport office if you have a photo problem that you would like to discuss.

Posted in New Zealand passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on New Zealand Passport / Visa photos

Morocco Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the Moroccan Passport and Visa web site

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Morocco Passport Photo Requirements listed below:

 • 4 identical color photos are required for a Moroccan Passport
 • Passport photo size 45 mm x 35 mm
 • Photos should be no more than 6 months old
 • Straight on view for Moroccan passports
 • White or off white background is required for Moroccan passports

Visa Photo Requirements 

 • One passport size color photo. 45 mm x 35 mm
Posted in Morocco passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Morocco Passport / Visa Photos

Kenya Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the Kenya Passport and Visa web site

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Kenya Passport Photo Requirements listed below:

 • 2 recent Passport Photos required for Kenyan passport applications
 • Photographs can either be black and white or colored
 • Photo-me machines are not acceptable for Kenyan passport applications
 • Kenyan authorities state that photos must either be Polaroid or Studio taken
 • Kenyan Passport photographs must be taken full face without hat
 • The photographs must not be mounted
 • The size of the photograph must not be more than 2.5 inches by 2 inches or less than 2 inches by 1.5 inches (50 x 40 mm )
 • The photographs must be printed on normal thin photographic paper
 • The passport must not be glazed on the reverse side

Kenyan Visa Photo Requirements listed below: 

 • Kenyan Visa applications require 2 photos at 50 x 50 mm.
 • Color or black and white is fine for Kenyan Visa Applications
 • A plain or white background is specified
Posted in Kenya passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kenya Passport / Visa Photos

Costa Rica Passport photos & Visa (4pic-w/ light blue background )

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready in 15 minutes. Our location is in Phoenix, AZ.
For more information, please visit the Costa Rica Passport and Visa web site
costa rica passport photo

*Costa Rica Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • 4 passport photos are specified for Costa Rica passport applications
 • Costa Rica passport photos must be 4.5 cm x 3.5 cm (1.77 in. high X 1.37 in. wide.)
 • The face should occupy 70% of the overall photo
 • A white or light blue background is preferred
 • Costa Rica ID: light blue background
Posted in Costa Rica passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Costa Rica Passport photos & Visa (4pic-w/ light blue background )

Indian passport photos, Indian visa photos

पासपोर्ट फोटो, Indian passport photos
Call for an appointment
480.862.9002
Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes
Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the Indian Passport and Visa web site.
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.
Indian Passport, OCI, and Visa Photo Requirements listed below:

PHOTO SPECIFICATION
Applying For Photograph Size
VISA APPLICATIONS 51 x 51 mm
PASSPORT SERVICES 35 X 35 mm
OCI (Overseas Citizenship of India) 51 X 51 mm
PIO 35 X 35 mm
PCC/Birth Certificate 35 X 35 mm
Note: The photo requirements are very strict.. Please follow the following
instructions accordingly:
1. Center head within frame and present full head from top of hair to bottom
of chin.
2. The face should cover about 60-70 percent of the photo area
3. The applicant’s head, including both face and hair, should be shown from
the crown of the head to the tip of the chin.
4. Please ensure both ears, neck, and shoulders are clearly visible.
5. The head must be centered within the frame.
6. Photo should present Full face, front view, eyes open.
7. Background should be plain white colored without borders with contract
colored clothes (not white clothes).
8. Photos with dark, busy, or patterned backgrounds will not be accepted.
9. No shadows on the face or on the background.

Do’s and Don’ts for a Proper photograph
Lighting on face and background
1. The light should be even and balanced to avoid shadows on the face.
2. Background behind the face should be properly illuminated to avoid
shadows in the background.
3. Print photo on thin photo paper.
4. Ensure the print is clear and has a continuous-tone quality.

Indian Passport Photos

 • Photo sizes are specified as 35 mm x 45 mm, 50 x 50 mm or 35 mm x 35 mm depending on which Indian Government agency web site you look at
 • Indian Passport photos require a white or off white background
 • You must look straight into the camera and your head must not be tilted
 • No profile or three quarter views of the head are allowed in Indian Passport Photo

*Different Indian Embassies may require different sizes.

Indian OCI (Overseas Citizenship of India)

 • OCI Photos must be 35 mm x 35 mm square
 • Two identical photos are required for Indian OCI applications
 • Colored background required. We suggest a light blue for OCI photos
 • A white background is definitely not allowed

Indian Visa (for Overseas visitors)

 • The size of the photo must be 35 mm x 45 mm
 • White or light colored specified background required
 • 2 identical photos are required for Indian Visa Photos
 • Both of the Indian Visa Photos required must identical
Indian passport photo Indian passport photos Indian passport photograph Indian passport photographers passport photos India passport photo India passport photograph India visa photo India visa photos India visa photograph India Indian visa Indian visa photo Indian visa photographer Indian visa Indian passport photos
Posted in India passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Indian passport photos, Indian visa photos

Finnish/Finland Passport and Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready in 15 minutes. Our location is in Phoenix, AZ.

Finnish/Finland Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • Color and black and white photos are acceptable for Finnish passports and Visas
 • Passport photo no older than six months
 • Photo size must be 47 mm high and 36 mm wide.
 • Distance between the top of the head without hair to the bottom of the chin must be 32-36 mm in the photo.
 • Plain gray background.
 • No shadows
 • The face must be clearly distinguishable against the background
 • The head must be straight and in the middle of the passport photo.
 • Both the head and the shoulders must be turned straight toward the camera
 • Portrait-style photos where the subject looks over one shoulder are not acceptable.
 • The photo must be taken straight from the front
 • The subject must look straight at the camera in Finnish visa and passport photos
 • Finnish passport and visa require expression to be neutral.
 • Finnish regulations state that the mouth must be closed.
 • The eyes must be open and clearly visible
 • The photo must show the subject’s full face
 • Garments or hair must not cover any part of the face
 • The eyes must be clearly visible
 • Finland recommends that glasses be removed for the photo
 • Tinted glasses and eye patches are allowed only for medical reasons
 • The lighting must be uniform
 • The face and the background must be free of shadows and hot spots.
 • The red-eye effect must be prevented in your passport and visa photos
 • The color of the lighting must be natural, not bluish or reddish
 • The photo must not be over- or underexposed
 • The photo must be printed on high-quality photograph paper
 • The photo must be sharp and in focus
 • Photos must not be blurred or grainy.
 • The photo must be clean. No scratches, stains or wrinkles.
 • Manipulation or digital retouching is not allowed.
 • Optical and other distortions of the dimensions of the face that impede visual or automatic identification are not allowed

 Finnish Passport and Visa specifications for Babies and children under 11

 • People or objects must not be visible in the photo
 • A small child may be supported
 • There must be no visible supports of the baby (eg parents arms or hands)
 • For children younger than 11 years old, a photo with a smaller head size is acceptable
 • If blurring or other distortion cannot otherwise be avoided: In such photos, the height of the head must still be at least 25

 

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.
Posted in Finnish/Finland passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Finnish/Finland Passport and Visa Photos

Bahamas Passport and Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week
by appointment only.
Photos will be ready at the time of appointment.
Only one location in Phoenix, AZ.

Bahamas Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • 4 recent  photographs are required for Bahamas Passport applications
 • For Bahamas Passport Photos are required
 • The size must be not more than 2½ inches by 2 inches or less than 2 inches by 1½ inches
 • Bahamas passport and visa photos must be taken on a white or off white background
 • You must not show your teeth in your photos
 • Your hair must not obscure your eyes or face
 • No head wear apart from religious head wear is allowed
 • No excessive jewelry in Bahamas Passport Photos
 • You must look straight into the camera and you head must not be tilted

Bahamas Visa Requirements:

Everyone needs a visa to visit the Bahamas except for the following

 • Holders of EU passports may visit the Bahamas for up to 3 months in The Bahamas
 • Belgium, Greece, Italy, Luxembourg, Holland and UK nationals can stay for 8 months
 • Iceland, Liechtenstein, Norway, San Marino, Switzerland, Turkey and the USA passport holders can stay for 8 months in The Bahamas
 • British Commonwealth countries can stay for 8 months in The Bahamas
 • British Commonwealth countries Cameroon, Ghana, India, Mozambique, Nigeria and Pakistan require a Bahamas visa
 • Chile, Denmark, Israel, Japan, Korea, Namibia, Mexico, South Africa and Swedish passport holders can visit for 3 months in The Bahamas
 • Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru and Venezuelan passport holders can visit for 14 days in The Bahamas
Posted in Bahamas passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Bahamas Passport and Visa Photos

Australia Passport Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready at the time of appointment. one location in Phoenix, AZ.

Australian passport photo

Australian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • Australian passport photos must be 45–50 mm high and 35–40 mm wide
 • The bottom of the chin to the crown must be between 32 mm and 36 mm
 • Note : Australian passport photo head size is smaller than the UK
 • Australian Passport photos must on high-quality paper and use high resolution
 • Natural skin tones with good brightness and contrast
 • No flash reflections and no red eye in Australian Passport Photos
 • Neutral expression and mouth closed is required for Australian Passports
 • Have a plain, light colored background (e.g. white, cream or pale blue)
 • Australian passport photos should show you looking directly at the camera
 • Your hair must not obscure your eyes or face
 • Australian passport photos should show both edges of your face clearly
 • Australian passport photographs cannot be digitally altered in any way
 • No scarves or hats in Australian Passport Photos

Requirements for Baby Passport Photos
Australian Passport and Visa photos for babies:

 • Baby should be awake
 • Look straight at the camera
 • Mouth closed, no pacifier
 • Baby’s face shown clearly without any other objects
 • No visible support allowed including parent’s supporting hand
 • No hair across eyes

Free Web Directory
Including Office Services Resources, Offer automatic, instant and free directory submissions.

Posted in Australian passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Australia Passport Photos

China Passport/ Visa photos

Call or text for appointment : 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready at the time of appointment. only one location in Phoenix, AZ.

For more information, please visit the Chinese Passport and Visa web site

护照旅行证件照片标

        我馆采用彩色打印技术制作97版因私普通护照,照片经扫描后会直接打印在护照上,因此对照片质量要求较高。护照照片需符合以下要求:

一、照片需为近期(6个月以内)、头部正面、无帽饰照片。

二、照片的背景应无任何装饰,背景颜色须为淡蓝色或白色为佳(最好是白色)。请勿使用红色、褐色、黑色等深色。

三、除申请表格要求的照片外,请勿用订书钉或回形针夹照片,以免相片受损。

四、照片应为小二寸(48 mm×33 mm):头部宽度为21 mm~24 mm,头部长度为28 mm~33 mm。头部过大或过小均会影响制作质量。

五、图片示例:

Chinese Passport Photo Requirements listed below:
“여권 사진”
Must be 48 x 33 mm
Head height is between 28-33 mm
Head width is between 21-24 mm
A white or light blue background
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.
Standard travel document passport photos   passports, photographs, scanned directly printed on the passport, and therefore require a higher photo quality. Passport photos must meet the following requirements:

1- the photo must be a recent (6 months), the head front, no hat photos.
2- the photo background should be plain, the background color to be light blue or white for the better (preferably white). Do not use red, brown, black and other dark.
3- in addition to the requirements of the application form photos, please do not use staples or paper clips clip photos, photos in order to avoid damage.
4- should be a small two-inch photos (48×33 mm): head width of 21~24 mm, head length is 28~33 mm. The head is too large or too small will affect the quality of the product.

Posted in China passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on China Passport/ Visa photos