Tag Archives: Digital Photos

Qatar Passport & Visa Photos (38×48 mm)

Call for appointment 480-862-9002
Qatar Passport Photos requirements:

 • 2 pictures 38 x 48 mm
 • Gray back ground

Qatar Visa Photo:
the photo spec for Qatar’s Visa is:

Posted in Qatar Passport Photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Qatar Passport & Visa Photos (38×48 mm)

Lithuania passport photo

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

Lithuania passport photo

 • 2 of 4 x 6 cm
 • Head size 31 to 35 mm
 • Pasui pateikiamos 2 nuotraukos, 40 x 60 mm
Posted in Lithuania passport photo | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Lithuania passport photo

Kuwait passport photo

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

Kuwait passport photo Required Documents
Birth certificate and a copy
Two (2) recent colored personal photos 4 × 6 cm
Photos should be taken without eyeglasses
Face length should range from 2.2 to 2.5 cm and
should be at the center of the photo
Photos should not be taken in military uniform
Photos should not be taken for the face profile
Photo background color (blue) should not affect the
clarity
Fingerprint notification for applicants who reached 18 years old or older
Address proof
Off records from the Ministry of Interior for aged applicants for whom no birth certificates were previously issued. The applicant’s name and date of birth should be stated in the off records.
Nationality certificate for minors born outside Kuwait
Envelope
Letter of no objection against registration from the Ministry of Interior for aged applicants
Nationality certificate and a copy for applicants who reached 18 years old or older
Power of attorney from the Ministry of Justice, in case the applicant does not attend in person
Kuwait Visa photo 
2 passport photos 4 x 6 cm
Posted in kuwait passport photo | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kuwait passport photo

Ukraine passport photos

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport Photo Requirements

ВИМОГИ ДО ФОТОКАРТОК
1. Фотокартки для оформлення паспорта

Ukrainian passport photo

Якість фотокарток:
На фотокартці має бути відображено крупним планом голову і верхню частину плечей. Обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка (визначається візуально).
Фотокартка має бути зробленою на матовому папері високої якості з роздільною здатністю друку не менше 150 dpi.
Фотокартка не повинна мати дефектів (подряпин, вм’ятин, плям, слідів від фарби тощо).
Колір шкіри обличчя повинен бути природного кольору.
Особа на фотокартці має дивитися прямо на фотоапарат.
Стиль і освітлення:
Особа на фотокартці має бути зображена з відкритими і чітко видними очима; волосся не повинне затуляти очі.
Особа повинна бути зображена так, щоб обличчя трималося прямо проти фотоапарата і погляд не повинен бути через плече (портретний стиль). Голову потрібно тримати прямо.
Фотокартка повинна мати однотонний одноколірний світлий фон для забезпечення контрасту між обличчям і волоссям. Допускається світло-сірий, білий фон.
Ефекту «червоних очей» не повинно бути.
Освітлення повинно бути рівномірним, без тіней і відбиттів на обличчі. Обидві сторони обличчя повинні бути ясно видні.

Окуляри і головні убори:
Очі на фотографії повинні бути чітко видними; світло не повинно відбиватися в окулярах і лінзи не повинні бути темними. По можливості слід відмовлятися від великої оправи.
Оправа не повинна затуляти очі.
Головні убори не допускаються за виключенням випадків, конкретно передбачених компетентним державним органом. До таких випадків відносяться релігійні звичаї, медичні приписи чи культурні традиції.
Фотокартка дитини:
Дитина на фотокартці повинна бути зображена одна; спинка стільця чи іграшка не повинні бути видні. Дитина має дивитись на камеру з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом.
Фотокартка немовляти по можливості має бути зроблена у відповідності до вищезазначених вимог. Немовля має бути сфотографоване у вертикальному положенні, однак допускається фотографування немовляти, що лежить на білому чи світло-сірому покривалі. У якості альтернативи немовля може бути сфотографоване в сидінні для дитини, але за його головою повинний бути білий чи світло-сірий фон. Очі дитини мають бути відкриті, рот закритий, а руки особи, що підтримує її, не повинно бути видно.

Photograph requirements
1. Photos for passport
Quality photos:
In the photograph should be displayed close-up head and upper shoulders. The face should cover 70-80% of the vertical size of the image (determined visually).
The photograph must be made on high quality print resolution of at least 150 dpi.
The photograph must not have defects (scratches, dents, stains, traces of paint, etc.).
Color of skin should be natural color.
The person in the photo should look directly at the camera.
Style and lighting:
The person in the photo should be shown with open and clearly visible eyes, hair should not obscure the eyes.
The person should be shown so that the face rested directly against the camera view and should not be over the shoulder (portrait style). Head should be kept straight.
Photographs must have a monochromatic light colored background to provide contrast between the face and hair. Safety light gray, white background.
Effect of “red eye” should not be.
Lighting should be uniform, without shadows and reflections on the face. Both sides of the face must be clearly visible.
Glasses and hats:
Eyes on photographs must be clearly visible, the light should not be reflected in the glasses and lenses should be dark. Possible should abandon large frame.
Frame should not obscure the eyes.
Hats are not permitted except as specifically provided by the competent public authority. These cases include religious practices, medical prescriptions or cultural traditions.
The photograph of the child:
The child in the photo should be shown one; chair or toy should not be seen. The child has to look at the camera with a neutral expression and your mouth closed.
The photograph of the baby as possible must be made in accordance with the above requirements. The baby should be photographed vertically, but allowed photographing baby lying on a white or light gray curtain. As an alternative, the baby can be photographed in the seat for a child, but his head must be white or light gray background. Eyes of a baby should be open, mouth closed, and the hands of the person who supports it should not be visible.

2. Фотокартка дитини для вклеювання в паспорт одного із батьків
2. The child’s photo for pasting in the passport of one of the parents
Ukrainian child passport photo size
child photo pasted in passport of one of the parents size:
 • 2.5 cm x 3.5 cm

Visa Photo Requirements

 • Size: 35 x 45 mm

from: http://www.mfa.gov.ua/usa/ua/publication/content/62510.htm

Posted in Ukraine passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ukraine passport photos

Zimbabwe passport, Visa photos

By appointment only,Call now for an appointment 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes
Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.

Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio metric Standard for passports.
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.
Zimbabwe Passport Photo Requirements listed below:

 • Two identical recent color photographs are required for your passport application
 • The photos must be sized at 3.5 x 4.5 cm 
 • The background must be white and shadow less
 • There should be no shadows on the face in the passport photo
 • Photo booth photos are unacceptable for passport applications
 • The applicant should wear a dark top, a shirt or dress to provide contrast
 • Zimbabwe passport photo specifications state that artificial hair or braids are unacceptable

Zimbabwe Visa Photo Requirements listed below:

According to authorities of Zimbabwe, non passport photos are unacceptable’. Photos must be made in a passport capable of taking two identical photos simultaneously.

Zimbabwe Visa photos comply to the standard US Visa type photos

Posted in Zimbabwe passport photos | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Zimbabwe passport, Visa photos

Spain Passport Photos & Visa Photos

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

Passport Photo Requirements
The new type of passport is essential that the photograph meets a series of requirements scrupulously, and that the photograph not only is Printed on the passport for identification of the person, but is used as a water mark on the area data to prevent counterfeiting. Therefore, you can not accept a picture that does not meet the following requirements: Must be card-size, color and light background (preferably white) smooth and uniform, taken from the front, without dark glasses or any other garment that prevents or hinders the identification of the person.

Photographs are not printed on plain paper with a color printer, as in this case, the scan, there are points of printing, so that the resulting photograph printed on the passport is very poor.

Centimeters: 4 cm long, wide 3 cm
Inches: Over 1-5/8″, width 1-1/4″

Deberá ser de tamaño carnet, en color y con fondo claro, (preferentemente blanco) liso y uniforme, tomada de frente, sin gafas oscuras ni cualquier otra prenda que impida o dificulte la identificación de la persona. En la fotografía, la cara ocupará al menos un 70 por ciento, contado desde el inicio de la barbilla hasta el final de la cabeza. In the photograph, the face will occupy at least 70 percent, counted from the start of the chin until the end of the head.

No se admitirán fotografías impresas sobre papel normal con una impresora en color, ya que en este caso, al escanearlas, se aprecian los puntos de impresión, de forma que la fotografía resultante impresa en el pasaporte queda de muy baja calidad.

Centímetros: largo 4 cm, ancho 3 cm
Pulgadas: largo 1.5/8″, ancho 1.1/4″

Spain Passport Photo Requirements
:
Two identical photos are required for Spanish passport applications
•The photo size is specified at 30 mm x 40 mm
•The head must occupy 70% of the passport photo
White backgrounds are specified for Spanish Passport photos

Posted in Spain passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Spain Passport Photos & Visa Photos

Angola passport & Visa photos

Open 7 days a week by appointment only call 480.862.9002
Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment.
Our location:
2328 E. Chanute Pass
Phoenix, AZ 85040

Angola Passport Photo Requirements
:
2 recent passport photographs 51 x 51 mm

Visa Photo Requirements:
2 recent passport photographs 51 x 51 mm with the names on the back

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ANGOLA IN CANADA
189 Laurier Av. East
Ottawa – Ontario, K1N 6P1
Phone: 613-234-1152
Fax: 613-234-1179
E-mail [email protected]
Website: www.embangola-can.org

World Website Directory

Posted in Angola passport photos | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Angola passport & Visa photos

Philippines Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002, Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

Appointment:   480.862.9002

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Philippines Passport Photo Requirements listed below:

PASSPORT REQUIREMENTS FOR FIRST TIME APPLICANTS
 • Three (3) colored photos of the applicant
 • Royal blue background.
 • Applicant should be in decent attire with collar.
 • Photo must be of good quality, and no older than 6 months.
 • Photo size: 4.5 cm x 3.5 cm.
 • Facial image size: Not less than 3 cm.
 • Note: DFA has the right to reject photos that do not comply with specifications and international standards.

(at Williams Passport Photo AZ, we guarantee our work, never rejected).

Posted in Philippines passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Philippines Passport / Visa Photos

Kenya Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the Kenya Passport and Visa web site

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Kenya Passport Photo Requirements listed below:

 • 2 recent Passport Photos required for Kenyan passport applications
 • Photographs can either be black and white or colored
 • Photo-me machines are not acceptable for Kenyan passport applications
 • Kenyan authorities state that photos must either be Polaroid or Studio taken
 • Kenyan Passport photographs must be taken full face without hat
 • The photographs must not be mounted
 • The size of the photograph must not be more than 2.5 inches by 2 inches or less than 2 inches by 1.5 inches (50 x 40 mm )
 • The photographs must be printed on normal thin photographic paper
 • The passport must not be glazed on the reverse side

Kenyan Visa Photo Requirements listed below: 

 • Kenyan Visa applications require 2 photos at 50 x 50 mm.
 • Color or black and white is fine for Kenyan Visa Applications
 • A plain or white background is specified
Posted in Kenya passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kenya Passport / Visa Photos

Italy Passport photos & Italy Visa Photos

Call for an appointment  480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes
 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
call for appointment:
480.862.9002

Italy Passport Photo
Italian passport photo – two photos(same as EU standard) 35 x 45 mm

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

 • They must appear in clear/good quality
 • They must be printed on good quality photographic paper
 • Show the full face from the front view (both ears should be showing)
 • The passport photos must have been taken within the last six months
 • Color Photographs only, no Black and white

Airline: Alitalia
cities: Rome, Milan, Venice, Ombria, Naples, Florence, Turin, Genoa, Palermo, Bologna, Pisa, Bari, Trieste, Verona, Campione d’Italia,Padua, Trento, Bolzano, Parma, Catania, Perugia, Salerno, ….

visit: Galleria Borghese, Doge’s Palace, St. Mark’s  Basilica, Trevi Fountain, Piazza San Marco, Colosseum, Piazza Navona, Spanish Steps, Trastevere, Via Goffredo Mameli,

Italian passport photo, Italian passport photos, Italian passport photograph, Italian passport photographers, passport photos Italian, passport photo Italian, passport photograph Italian, visa photo Israel, visa photos Israel, visa photograph Israel, Israeli visa, Israeli visa photo, Israeli visa photographer, Italian visa, Italian passport photos.

Posted in Italy passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Italy Passport photos & Italy Visa Photos

Bulgarian Passport & Visa Photos

Call for appointment 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.
For more information, please visit the Bulgarian Passport and Visa web site

Bulgarian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • 3 photos required at 35 mm x 45 mm
 • Gray background
 • Conform to EU standards
 • Head size must be between 25 and 35 mm
Bulgarian Passport Photos

Bulgarian Passport Photos

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Posted in Bulgarian passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Bulgarian Passport & Visa Photos

Belize Passport Photos & Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.

For more information, please visit the Belize Passport and Visa web site

Belize Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • 2 identical copies of a recent photo taken within 3 months
 • Photographs must be taken of the front face
 • No covering of head, hairline, or ears.
 • Size of the photographs must not be more than 2 1/2 by 1 1/ 2 inches
 • Photos must be no less than 2 by 1 1/2 inches
 • Photos must be printed on normal thin photographic paper
 • Photos must be un glazed on the reverse side.
Posted in Belize passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Belize Passport Photos & Visa Photos

Albania Passport & Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.

Albanian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

5 passport photos are specified for Albanian passport applications

Albanian passport photos must be 50 x 40 mm

The face should occupy 70% of the overall photo

A white background is preferred

View our listing on this tourist website featuring Hotels, Motels and tourist network which includes a Phoenix Hotel page and our own unique page Williams Passport Photo AZ

Visit Arizona

Visiting Arizona can take you through winding scenic roads to observe native wildlife or to a relaxing luxury golf and spa getaway. You might enjoy hiking or mountain biking, downhill skiing or viewing the desert sky; there is an outdoor recreation activity for everyone! So come to the Grand Canyon State and experience the unique culture that awaits you in Arizona.

Albania is located in the western part of the Balkan peninsula. It borders the former Yugoslavia (Serbia-Montenegro) and Kosovo in the north and the east, (FYR of) Macedonia in the east, and Greece in the south. It has access to the Adriatic and Ionian Seas in the west. From the Strait of Otranto, Albania is less than 100 km (60 miles) from Italy. The country covers a total of 28,000 squared kilometers (11,000 squared miles) and its population is 3.3 million.

Posted in Albania passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Albania Passport & Visa Photos

China Passport/ Visa photos

Call or text for appointment : 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready at the time of appointment. only one location in Phoenix, AZ.

For more information, please visit the Chinese Passport and Visa web site

护照旅行证件照片标

        我馆采用彩色打印技术制作97版因私普通护照,照片经扫描后会直接打印在护照上,因此对照片质量要求较高。护照照片需符合以下要求:

一、照片需为近期(6个月以内)、头部正面、无帽饰照片。

二、照片的背景应无任何装饰,背景颜色须为淡蓝色或白色为佳(最好是白色)。请勿使用红色、褐色、黑色等深色。

三、除申请表格要求的照片外,请勿用订书钉或回形针夹照片,以免相片受损。

四、照片应为小二寸(48 mm×33 mm):头部宽度为21 mm~24 mm,头部长度为28 mm~33 mm。头部过大或过小均会影响制作质量。

五、图片示例:

Chinese Passport Photo Requirements listed below:
“여권 사진”
Must be 48 x 33 mm
Head height is between 28-33 mm
Head width is between 21-24 mm
A white or light blue background
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.
Standard travel document passport photos   passports, photographs, scanned directly printed on the passport, and therefore require a higher photo quality. Passport photos must meet the following requirements:

1- the photo must be a recent (6 months), the head front, no hat photos.
2- the photo background should be plain, the background color to be light blue or white for the better (preferably white). Do not use red, brown, black and other dark.
3- in addition to the requirements of the application form photos, please do not use staples or paper clips clip photos, photos in order to avoid damage.
4- should be a small two-inch photos (48×33 mm): head width of 21~24 mm, head length is 28~33 mm. The head is too large or too small will affect the quality of the product.

Posted in China passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on China Passport/ Visa photos