Tag Archives: visit Vanatu

Kuwait passport photo

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready for pick up at the time of appointment. Our location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

Kuwait passport photo Required Documents
Birth certificate and a copy
Two (2) recent colored personal photos 4 × 6 cm
Photos should be taken without eyeglasses
Face length should range from 2.2 to 2.5 cm and
should be at the center of the photo
Photos should not be taken in military uniform
Photos should not be taken for the face profile
Photo background color (blue) should not affect the
clarity
Fingerprint notification for applicants who reached 18 years old or older
Address proof
Off records from the Ministry of Interior for aged applicants for whom no birth certificates were previously issued. The applicant’s name and date of birth should be stated in the off records.
Nationality certificate for minors born outside Kuwait
Envelope
Letter of no objection against registration from the Ministry of Interior for aged applicants
Nationality certificate and a copy for applicants who reached 18 years old or older
Power of attorney from the Ministry of Justice, in case the applicant does not attend in person
Kuwait Visa photo 
2 passport photos 4 x 6 cm
Posted in kuwait passport photo | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kuwait passport photo

Cuba Passport photos, Visa photos

Cuba Passport photos and Visa photos Requirements:

 • 4 photos passport size (4.5 x 4.5 cm). it is not the US passport photos size

 Save time and money by doing it right the first time at Williams Passport Photos & Visa Photos

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: call or text: 480.862.9002

Posted in Cuba Passport photos | Tagged , , , , , , | Comments Off on Cuba Passport photos, Visa photos

Central African Republic Passport and Visa Photos

Photo Requirements:
Two recent 2 x 2 in. passport type photographs in color, front view and with a plain/light background.

By appointment only,
Call or text 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Posted in Central African Republic Passport Photos | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Central African Republic Passport and Visa Photos

Ukraine passport photos

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport Photo Requirements

ВИМОГИ ДО ФОТОКАРТОК
1. Фотокартки для оформлення паспорта

Ukrainian passport photo

Якість фотокарток:
На фотокартці має бути відображено крупним планом голову і верхню частину плечей. Обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка (визначається візуально).
Фотокартка має бути зробленою на матовому папері високої якості з роздільною здатністю друку не менше 150 dpi.
Фотокартка не повинна мати дефектів (подряпин, вм’ятин, плям, слідів від фарби тощо).
Колір шкіри обличчя повинен бути природного кольору.
Особа на фотокартці має дивитися прямо на фотоапарат.
Стиль і освітлення:
Особа на фотокартці має бути зображена з відкритими і чітко видними очима; волосся не повинне затуляти очі.
Особа повинна бути зображена так, щоб обличчя трималося прямо проти фотоапарата і погляд не повинен бути через плече (портретний стиль). Голову потрібно тримати прямо.
Фотокартка повинна мати однотонний одноколірний світлий фон для забезпечення контрасту між обличчям і волоссям. Допускається світло-сірий, білий фон.
Ефекту «червоних очей» не повинно бути.
Освітлення повинно бути рівномірним, без тіней і відбиттів на обличчі. Обидві сторони обличчя повинні бути ясно видні.

Окуляри і головні убори:
Очі на фотографії повинні бути чітко видними; світло не повинно відбиватися в окулярах і лінзи не повинні бути темними. По можливості слід відмовлятися від великої оправи.
Оправа не повинна затуляти очі.
Головні убори не допускаються за виключенням випадків, конкретно передбачених компетентним державним органом. До таких випадків відносяться релігійні звичаї, медичні приписи чи культурні традиції.
Фотокартка дитини:
Дитина на фотокартці повинна бути зображена одна; спинка стільця чи іграшка не повинні бути видні. Дитина має дивитись на камеру з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом.
Фотокартка немовляти по можливості має бути зроблена у відповідності до вищезазначених вимог. Немовля має бути сфотографоване у вертикальному положенні, однак допускається фотографування немовляти, що лежить на білому чи світло-сірому покривалі. У якості альтернативи немовля може бути сфотографоване в сидінні для дитини, але за його головою повинний бути білий чи світло-сірий фон. Очі дитини мають бути відкриті, рот закритий, а руки особи, що підтримує її, не повинно бути видно.

Photograph requirements
1. Photos for passport
Quality photos:
In the photograph should be displayed close-up head and upper shoulders. The face should cover 70-80% of the vertical size of the image (determined visually).
The photograph must be made on high quality print resolution of at least 150 dpi.
The photograph must not have defects (scratches, dents, stains, traces of paint, etc.).
Color of skin should be natural color.
The person in the photo should look directly at the camera.
Style and lighting:
The person in the photo should be shown with open and clearly visible eyes, hair should not obscure the eyes.
The person should be shown so that the face rested directly against the camera view and should not be over the shoulder (portrait style). Head should be kept straight.
Photographs must have a monochromatic light colored background to provide contrast between the face and hair. Safety light gray, white background.
Effect of “red eye” should not be.
Lighting should be uniform, without shadows and reflections on the face. Both sides of the face must be clearly visible.
Glasses and hats:
Eyes on photographs must be clearly visible, the light should not be reflected in the glasses and lenses should be dark. Possible should abandon large frame.
Frame should not obscure the eyes.
Hats are not permitted except as specifically provided by the competent public authority. These cases include religious practices, medical prescriptions or cultural traditions.
The photograph of the child:
The child in the photo should be shown one; chair or toy should not be seen. The child has to look at the camera with a neutral expression and your mouth closed.
The photograph of the baby as possible must be made in accordance with the above requirements. The baby should be photographed vertically, but allowed photographing baby lying on a white or light gray curtain. As an alternative, the baby can be photographed in the seat for a child, but his head must be white or light gray background. Eyes of a baby should be open, mouth closed, and the hands of the person who supports it should not be visible.

2. Фотокартка дитини для вклеювання в паспорт одного із батьків
2. The child’s photo for pasting in the passport of one of the parents
Ukrainian child passport photo size
child photo pasted in passport of one of the parents size:
 • 2.5 cm x 3.5 cm

Visa Photo Requirements

 • Size: 35 x 45 mm

from: http://www.mfa.gov.ua/usa/ua/publication/content/62510.htm

Posted in Ukraine passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ukraine passport photos

United Arab Emirates passport, Visa photos

دولة الإمارات العربية المتحدة
رجاِء الإتصال لحجز موعد التصوير
نتحدث العربية

By appointment only,
Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

UAE Passport photos

 • Overall size of passport photo should be 45 x 55 mm
 • U.A.E Passport photos must have a head size between 31 to 35 mm
 • They must appear in clear/good quality
 • They must be printed on good quality photographic paper
 • Show the full face from the front view (both ears should be showing)
 • The passport photos must have been taken within the last six months
 • Color Photographs only, no Black and white

Consular or Official U.A.E. Visa Photo Requirements
Two original passport-sized photos 51 x 51 mm
U.A.E. Visa photos must have a head size between 25 to 35 mm

For a list of countries including Canada and the United States whose citizens do not need tourist or transit visas : coming soon

Embassy of the UAE
125 Boteler St.
Ottawa , ON
K1N 0A4
Tel: 613-565-7272
Fax: 613-565-8007

Posted in United Arab Emirates passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on United Arab Emirates passport, Visa photos

Uzbekistan passport photos

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

2 of 3 x 4 cm
6 of 3.5 x 4.5 cm

 Map of Uzbekistan

Uzbekistan has an area of 447,400 square kilometres (172,700 sq mi). It is the 56th largest country in the world by area and the 42nd by population.[22]Among the CIS countries, it is the 4th largest by area and the 2nd largest by population.[23]

Uzbekistan lies between latitudes 37° and 46° N, and longitudes 56° and 74° E. It stretches 1,425 kilometres (885 mi) from west to east and 930 kilometres (580 mi) from north to south. Bordering Kazakhstan and the Aral Sea to the north and northwest, Turkmenistan to the southwest, Tajikistan to the southeast, and Kyrgyzstan to the northeast, Uzbekistan is one of the largest Central Asian states and the only Central Asian state to border all the other four. Uzbekistan also shares a short border (less than 150 km or 93 mi) with Afghanistan to the south.
Uzbekistan is a dry, landlocked country. It is one of two doubly landlocked countries in the world (that is, a country completely surrounded by landlocked countries), the other being Liechtenstein. In addition, due to its location within a series of endorheic basins, none of its rivers lead to the sea. Less than 10% of its territory is intensively cultivated irrigated land in river valleys and oases. The rest is vast desert (Kyzyl Kum) and mountains.

 Uzbekistan map of Köppen climate classification

The highest point in Uzbekistan is the Khazret Sultan, at 4,643 metres (15,233 ft) above sea level, in the southern part of the Gissar Range in Surkhandarya Province, on the border with Tajikistan, just northwest of Dushanbe (formerly called Peak of the 22nd Congress of the Communist Party).[23]

The climate in Uzbekistan is continental, with little precipitation expected annually (100–200 millimetres, or 3.9–7.9 inches). The average summer high temperature tends to be 40 °C (104 °F), while the average winter low temperature is around −23 °C (−9 °F).[24]

Posted in Uzbekistan passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Uzbekistan passport photos

Vanuatu passport photos (2 pic)

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Visa Photo Requirements
Most countries are exempted from Visa requirements. Those that require a visa will need one(1) passport sized photograph

Posted in Vanatu passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Vanuatu passport photos (2 pic)

Bosnia passport & Visa photos

By appointment only,

Call now for an appointment for your passport photos or visa photos 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Address:
2328 E. Chanute Pass, Phoenix, AZ 85040 

click here for immediate directions

appointment: 480.862.9002

Passport (Traveling Certificate) Photo Requirement
Two photos (dimensions 3.5 x 4.5 cm)

Visa Photo Requirements 2 pic
One passport size picture. (dimensions 3.5 x 4.5 cm)

The following countries do not need a visa to visit. Please check website to confirm:
AUSTRIA,AUSTRALIA,ANDORRA,BELGIUM,BRUNEI,BULGARIA,CANADA, CROATIA,CZECH REPUBLIC,CYPRUS,DENMARK,FINLAND, FRANCE, GERMANY,GREECE, HUNGARY, ICELAND, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, KUWAIT, LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, LATVIA, LITHUANIA, MALAYSIA, MACEDONIA, MALTA, MONACO, NETHERLANDS, NORWAY, NEW ZEALAND, POLAND, PORTUGAL, QATAR, ROMANIA, RUSSIA, SAN MARINE, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA,SOUTH KOREA, SPAIN, SWITZERLAND, SWEDEN, UNITED STATES,TURKEY, UNITED KINGDOM, VATICAN

Posted in Bosnia passport photos | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Bosnia passport & Visa photos

Singapore Passport & Visa photos

Call for an appointment 480.862.9002

Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio metric Standard for passports.

For more information, please visit the Singapore Passport web site

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Singapore Passport Photo Requirements listed below for hard copy

• The Singapore passport authorities state that the photos must be sharp and clear
• 35 mm wide by 45 mm high is the size required for passport photos
• The passport photos
must be border less
• The passport photos must have been taken within the last 3 months
• The passport photos must be t taken full face with you looking directly at the camera
• Your head must be straight and your eyes must be open
• No hair across the eyes is allowed in your photos
• Both edges of your face, and the top of the shoulders must be clearly seen
• Your face must measure between 25 and 35 mm from chin to crown of head
• Taken without wearing any hat or other head covering, unless you habitually wear a hat or head covering in accordance with your religious or racial custom
• If any such hat or other head covering is worn, the passport photo must still be a full frontal view of your head and shoulders, showing your facial features in entirety with eyes open and clearly visible
• If you wear glasses, the photo must show your eyes clearly with no flash reflection
• Spectacle frames must not cover any part of your eyes
• Tinted glasses and sunglasses are not allowed in Singapore passport applications
• Taken with uniform lighting with no flash reflections or shadows
• No uneven bright spots on the face and no red eyes in your photo
• Taken against a white background, except that if your hair, hat or head covering is white, the background must be light gray
• The photo must show you alone with no chair back, toys or other persons visible
• Be printed on high quality paper at high resolution.

Singapore Passport Photos for online application requires

same as above but image upload to your email

• Passport Photo file size should not exceed 60
514 x 400 pixels is the size specified by Singapore Passport Agencies
• The passport photo must be submitted in jpg format

Singapore Passport photo

Posted in Singapore passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Singapore Passport & Visa photos

Philippines Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002, Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

Appointment:   480.862.9002

Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Philippines Passport Photo Requirements listed below:

PASSPORT REQUIREMENTS FOR FIRST TIME APPLICANTS
 • Three (3) colored photos of the applicant
 • Royal blue background.
 • Applicant should be in decent attire with collar.
 • Photo must be of good quality, and no older than 6 months.
 • Photo size: 4.5 cm x 3.5 cm.
 • Facial image size: Not less than 3 cm.
 • Note: DFA has the right to reject photos that do not comply with specifications and international standards.

(at Williams Passport Photo AZ, we guarantee our work, never rejected).

Posted in Philippines passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Philippines Passport / Visa Photos

Palestinian Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002, Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

Appointment:   480.862.9002

Palestinian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

for a New Passport3 of 50 x 50 mm (no head size specified)
for Renewal2 of 50 x 50 mm (no head size specified)

Posted in Palestine passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Palestinian Passport / Visa Photos

Malaysia Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002
Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio metric Standard for passports.
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

Malaysian Passport Photo Requirements listed below: 

 • Front View
 • Face appearance must be 1-1/2 in big, excluding shoulder length.
 • Light Blue background (preferred).
 • Passport photograph size 3.5 x 5 cm
 • No home printed photographs, blurry photographs,
  dark background color photographs accepted and please wear proper attire (no sleeveless or t-shirts)
  .
 • Please use professional photographing services.
  (Do not use instant photo kiosk.)

The Consulate will not be responsible for the delay of your application process if photograph requirements are not met.

 • A light blue background is specified for passport photos
 • Polaroid instant photos are unacceptable for Malaysian passport applications
 • Three quarter profiles are not allowed
 • The subject must look straight into the camera
 • The passport photo must show the eyes clearly
 • There must be no hair over the face

Malaysian Visa Photo Requirements listed below: 

 • 2  (50×50 mm), identical photos are required for visa applications
 • Size shape and specifications is the same as US Visa applications
Posted in Malaysia passport photos | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Malaysia Passport / Visa Photos

Korea Passport / Visa Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes

 Open 7 days a week by appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.

appointment:
480.862.9002

The Korea is one of the leading economic powers in Asia. It is steadily advancing technologically and scientifically, step by step with other rapidly growing countries. Korea is a place rich of culture and diversity, and is now respected all over the world for its rapidly growing industries. If you are living in Korea and you want to apply for a passport, you need to submit your application along with two identical colored passport photographs other than the desired documents.

There are certain norms that need to be fulfilled for the photographs. The photograph with white background should not be more than six months old and the measurement of the photograph should be of 3.5 cm wide and 4.5 cm high. The face should display the front of the applicant measuring approximately 2.5 cm wide and 3.5 cm high. The hats, head-gear, and sunglasses are strictly not allowed. While applying for the extension of the validity one year before or after the expiry date of the current passport, you are required to submit one color passport photo. The remaining requirements the about size and composition of the photograph are same as for the new application photograph.

In case of applying for a travel certificate, 2 colored identical photographs have to be submitted all other requirements being similar to the photographs for new passport. Beside passport photographs, all applicants are required to furnish their exact residential number of Korea along with their permanent residential address in country. Otherwise, they are required to submit their Family Census Register. Male applicants between the ages of 18 and 35 years have to submit the proof of extension from military services. However, those who have completed their military service are not required to submit this document.

If you are applying by mail, you are required to send the application enclosed with all documents and a stamped envelope with a return address. Do not forget to mention your preferred mailing service for the secure arrival of your passport.

If you are a foreign national and want to apply for Korean visa, you have to furnish 1 recent colored photograph measuring 50 X 50 mm along with copy of your passport and other documents.

Posted in Korea passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Korea Passport / Visa Photos

Indian passport photos, Indian visa photos

पासपोर्ट फोटो, Indian passport photos
Call for an appointment
480.862.9002
Looking for high quality and affordable passport or visa photos? You’ve come to the right place! As a professional photography business we provide customers with the best digital photographic and printing equipment.

Passport Photos and Visa Photos are ready in about 15 minutes
Open 7 days a week with appointment only. Passport photos or visa photos will be ready at the time of appointment.
Williams Passport Photos location is in Phoenix, AZ.
appointment:
480.862.9002

Passport and Visa photos must conform to the internationally agreed Bio-metric Standard for passports.

For more information, please visit the Indian Passport and Visa web site.
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.
Indian Passport, OCI, and Visa Photo Requirements listed below:

PHOTO SPECIFICATION
Applying For Photograph Size
VISA APPLICATIONS 51 x 51 mm
PASSPORT SERVICES 35 X 35 mm
OCI (Overseas Citizenship of India) 51 X 51 mm
PIO 35 X 35 mm
PCC/Birth Certificate 35 X 35 mm
Note: The photo requirements are very strict.. Please follow the following
instructions accordingly:
1. Center head within frame and present full head from top of hair to bottom
of chin.
2. The face should cover about 60-70 percent of the photo area
3. The applicant’s head, including both face and hair, should be shown from
the crown of the head to the tip of the chin.
4. Please ensure both ears, neck, and shoulders are clearly visible.
5. The head must be centered within the frame.
6. Photo should present Full face, front view, eyes open.
7. Background should be plain white colored without borders with contract
colored clothes (not white clothes).
8. Photos with dark, busy, or patterned backgrounds will not be accepted.
9. No shadows on the face or on the background.

Do’s and Don’ts for a Proper photograph
Lighting on face and background
1. The light should be even and balanced to avoid shadows on the face.
2. Background behind the face should be properly illuminated to avoid
shadows in the background.
3. Print photo on thin photo paper.
4. Ensure the print is clear and has a continuous-tone quality.

Indian Passport Photos

 • Photo sizes are specified as 35 mm x 45 mm, 50 x 50 mm or 35 mm x 35 mm depending on which Indian Government agency web site you look at
 • Indian Passport photos require a white or off white background
 • You must look straight into the camera and your head must not be tilted
 • No profile or three quarter views of the head are allowed in Indian Passport Photo

*Different Indian Embassies may require different sizes.

Indian OCI (Overseas Citizenship of India)

 • OCI Photos must be 35 mm x 35 mm square
 • Two identical photos are required for Indian OCI applications
 • Colored background required. We suggest a light blue for OCI photos
 • A white background is definitely not allowed

Indian Visa (for Overseas visitors)

 • The size of the photo must be 35 mm x 45 mm
 • White or light colored specified background required
 • 2 identical photos are required for Indian Visa Photos
 • Both of the Indian Visa Photos required must identical
Indian passport photo Indian passport photos Indian passport photograph Indian passport photographers passport photos India passport photo India passport photograph India visa photo India visa photos India visa photograph India Indian visa Indian visa photo Indian visa photographer Indian visa Indian passport photos
Posted in India passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Indian passport photos, Indian visa photos

German passport photos, German visa photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week with appointment only. Passport or visa photo will be ready in 15 minutes. Our location is in Phoenix, AZ.
Germany Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • The frame size must be 35 mm x 45 mm (1 3/8″ x 1 3/4″).
 • The photographs must show the full front view of the head, with the face in the middle of the photograph, and include the top of the shoulders.
 • The size of the head, from chin to crown, must be between 31 mm (1 1/4″) and 36 mm (1 7/16″).
 • Crown means the top of the head or (if obscured by hair or a head covering) where the top of the head or skull would be if it could be seen.
 • If the photographs do not meet the specifications, you will have to provide new photographs before your application can be processed.
 • Full front view of face, centered for German passport and Visa photos
 • Features from chin to hairline and both sides of face must be clearly visible
 • From top to bottom face must be between 32 and 36 mm
 • Front of head (including hair) must be completely visible
 • Whole face must be clear, with proper contrast and sharpness\
 • Face must be well lit, with no flash reflections, shadows or red eyes.
 • Background must be uniform, light-colored (ideally a neutral gray)
 • German Passports Photographs must show subject only
 • Shadows on the background or face are unacceptable in passport and Visa Photos
 • German passport and Visa photos should be printed on high-quality paper
 • Print Resolution must be at least 600 DPI (dots per inch)
 • German regulations specify neutral facial expressions and the closed mouth
 • For passport photos the subject must look straight into the camera
 • Eyes must be open and visible, not covered by hair or frame of glasses.
 • Reflections on glasses, tinted or sun glasses are unacceptable
 • The edge of the glasses or frame must not cover the eyes.
 • Head coverings of any kind are unacceptable for German Passport and Visa Photos
Please bring an example or a set of specifications for your requirements.

German passport photo German passport photos German passport photograph German passport photographers passport photos Germany passport photo Germany passport photograph Germany visa photo Germany visa photos Germany visa photograph Germany German visa German visa photo German visa photographer German visa German passport photos

Posted in Germany passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on German passport photos, German visa photos

Australia Passport Photos

Call for an appointment 480.862.9002

Open 7 days a week by appointment only. Passport or visa photo will be ready at the time of appointment. one location in Phoenix, AZ.

Australian passport photo

Australian Passport and Visa Photo Requirements listed below:

 • Australian passport photos must be 45–50 mm high and 35–40 mm wide
 • The bottom of the chin to the crown must be between 32 mm and 36 mm
 • Note : Australian passport photo head size is smaller than the UK
 • Australian Passport photos must on high-quality paper and use high resolution
 • Natural skin tones with good brightness and contrast
 • No flash reflections and no red eye in Australian Passport Photos
 • Neutral expression and mouth closed is required for Australian Passports
 • Have a plain, light colored background (e.g. white, cream or pale blue)
 • Australian passport photos should show you looking directly at the camera
 • Your hair must not obscure your eyes or face
 • Australian passport photos should show both edges of your face clearly
 • Australian passport photographs cannot be digitally altered in any way
 • No scarves or hats in Australian Passport Photos

Requirements for Baby Passport Photos
Australian Passport and Visa photos for babies:

 • Baby should be awake
 • Look straight at the camera
 • Mouth closed, no pacifier
 • Baby’s face shown clearly without any other objects
 • No visible support allowed including parent’s supporting hand
 • No hair across eyes

Free Web Directory
Including Office Services Resources, Offer automatic, instant and free directory submissions.

Posted in Australian passport photos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Australia Passport Photos